Actief in de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Sint-Oedenrode

Criteria & voorwaarden

Kom ik in aanmerking voor een pakket?

De voedselbanken helpen mensen die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook hebben we een netwerk aan adviseurs om andere zaken op orde te krijgen. Kom ik in aanmerking voor een voedselpakket van de voedselbank? Lees het hier!

Op hoofdlijnen:

Of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank, hangt af van hoeveel je maandelijks overhoudt voor eten en drinken. Eenvoudig gezegd werkt het zo: we tellen alle inkomsten op. En trekken daar vaste lasten vanaf. Denk daarbij aan huur, water en licht. Er blijft dan een bedrag over voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager dan ons ‘normbedrag’? Dán helpen we je graag.

Voorbeeld:

Ben je bijvoorbeeld alleenstaand en houd je minder dan € 315,- over voor eten en kleding? Dan kom je in aanmerking. Die € 315,- is ons normbedrag voor een alleenstaande zonder kinderen.

In deze tabel zie je welk normbedrag voor jou geldt vanaf 1 januari 2024. De normbedragen zijn per maand. De hoogte hangt af van de grootte van je gezin.

    is bedrag in € per maand
1 volwassene    €315
2 volwassenen   €430
1 volwassene en 1 kind   €430
1 volwassene en 2 kinderen   €545
2 volwassene en 2 kinderen   €660
1 volwassene en 3 kinderen   €660
  • Bij de berekening van de norm worden de daadwerkelijke kosten van woonlasten, (Huur, energie, gas en water), verzekeringen, Gemeentelijke belastingen (afvalheffing) en waterschapbelasten als uitgaven mee geteld. (Let op vaak kunt u ontheffing krijgen van de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting). Ook wanneer er schulden afgelost worden, worden die meegenomen in de berekening.
  • Voor de persoonlijke uitgaven zoals telefoon, vervoer, niet vergoede ziektekosten en de huishoudelijke kosten, zoals was en schoonmaakkosten wordt voor de 1e persoon in het gezin maximaal €175.– berekend. Voor de 2e persoon (partner) wordt €100,– berekend en voor elk volgend gezinslid €60,–. per maand.  Uiteraard kijken we altijd naar de persoonlijke situatie.
  • De genoemde bedragen worden jaarlijks aangepast en vastgesteld door het collectief van de Voedselbanken in Nederland.

 

Het is niet eenvoudig om de berekening uit te voeren.

Daarom raden we aan in geval van twijfel altijd contact met ons op te nemen.

Nadat iemand zich voor voedselhulp heeft aangemeld worden de financiële gegevens beoordeeld en bepaald of de cliënt voor een periode van maximaal drie jaar hulp krijgt. Gedurende die periode wordt per halfjaar de persoonlijke situatie besproken en ook zo nodig contact gelegd met andere hulpverleners om de client weer zo snel mogelijk zelfvoorzienend te krijgen

Translate