Actief in de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Sint-Oedenrode

Organisatie

Voedselbank Boxtel is aangesloten bij Voedselbanken Nederland

Wekelijks verstrekken wij 200 voedselpakketten aan onze cliënten in de gemeentes Boxtel, Sint-Michielsgestel en Sint-Oedenrode. In iedere gemeente is een uitdeelpunt waar tenminste 1x per week de voedselpakketten worden uitgereikt of waar men zelf producten kan kiezen in de winkel van de Voedselbank (Boxtel)

Onze chauffeurs rijden per jaar 25.000 km om producten op te halen bij de leveranciers en eventuele overschotten weer bij andere voedselbanken te bezorgen.

Afhankelijk van de beschikbaarheid wordt iedere week de samenstelling van het voedselpakket bepaald. Waar mogelijk met gezonde producten volgens de schijf van vijf.

De doelstellingen en actieplan van de organisatie wordt periodiek in een beleidsplan beschreven. En er wordt jaarlijks een jaarverslag gepubliceerd. Zeker in verband met de kwetsbaarheid van onze doelgroep hechten wij er zeer aan de privacyregels correct te volgen.

Onze voedselbank is aangesloten bij de stichting voedselbanken Nederland. Op die website treft u meer achtergrondinformatie en cijfermateriaal aan.

Het verwerven, transporteren, opslaan en uitdelen van voedsel gaat niet vanzelf. Er is een hele organisatie voor nodig. Met een bestuur, coördinatoren, intakecommissie en uitvoerenden. Allemaal vrijwilligers – nu 91 – verspreid over de drie uitdeellocaties. Geen van de vrijwilligers en ook niet de bestuursleden worden betaald voor hun werk. Waar nodig wordt op beperkte schaal wel een onkostenvergoeding gegeven voor aantoonbare kosten tbv de voedselbank.

Bijzondere relatie met Vincentiusvereniging Sint- Michielsgestel

Ruim eenderde van de cliënten is woonachtig in de gemeente Sint-Michielsgestel. Dat betekent dat er veel ter plaatse moet worden georganiseerd. Twee dagen per week worden er voedselpaketten uitgedeeld in de Litserborg in Den Dungen door een wisselende groep van 15 vrijwilligers. De contacten met leveranciers en het organiseren van acties wordt zelfstandig verzorgd.

De organisatie van dit geheel is in handen van de Vincentiusvereniging voor de gemeente Sint-Michielsgestel.

Voor informatie: www.vincentiusgestel.nl

Samenwerking

Voedselhulp aan arme mensen is een belangrijk onderdeel van armoedebestrijding. Op dat vlak zijn er gelukkig veel meer organisaties die zich daarmee bezig houden. Met hen onderhouden wij goede contacten zoals met Vincentius, Ommekaar (Sint-Oedenrode), maatschappelijke instellingen ( ContourdeTwern, Juvans, Lumens), schuldhulpverlening, Voedseltuin Boxtel, Landpark Assisië, Stichting Leergeld, Jarige Job etc.

In de cluster Oost- Brabant wordt nauw samengewerkt met de voedselbanken in Veghel, Oss en land van Cuijk. Iedere donderdagochtend worden op een centrale plaats overschotten en tekorten van deze vier voedselbanken met elkaar uitgewisseld. Op dinsdag en donderdag wordt ook voedsel uitgewisseld met Voedselbank                    ‘s-Hertogenbosch

Voedselstromen afkomstig van landelijke leveranciers en overschotten van clusters worden herverdeeld via het Distributiecentrum voor Brabant Zeeland in Tilburg. Dit distributiecentrum wordt aangestuurd door een regionale stichting waarin via de clusters alle voedselbanken zijn vertegenwoordigd.

Translate